Đối tác
qc1
slide1Slide2Slide3
Quảng cáo
qcphai
Sắp xếp:

Card màn hình (15)

VGA GIGABYTE N730

VGA GIGABYTE N730

Giá bán: 1,690,000 đ
VGA Asus GT730

VGA Asus GT730

Giá bán: 1,540,000 đ
ASUS EN210 NVIDIA GeForce 210

ASUS EN210 NVIDIA GeForce 210

Giá bán: 849,900 đ
VGA ATI Radeon HD4350/512MB/64bit

VGA ATI Radeon HD4350/512MB/64bit

Giá bán: 420,000 đ
ASUS HD6670/2GB/128 bit/DDR3

ASUS HD6670/2GB/128 bit/DDR3

Giá bán: 1,900,000 đ
ASUS GT630/2GB/128 bit/DDR3

ASUS GT630/2GB/128 bit/DDR3

Giá bán: 1,770,000 đ
ASUS HD6570/2GB/128 bit/DDR3

ASUS HD6570/2GB/128 bit/DDR3

Giá bán: 1,665,000 đ
ASUS GT420/2GB/128 bit/DDR3

ASUS GT420/2GB/128 bit/DDR3

Giá bán: 1,530,000 đ
ASUS EAH5450/1GB/64 bit/DDR3

ASUS EAH5450/1GB/64 bit/DDR3

Giá bán: 890,000 đ
Gigabyte R724OC/2GB/128 bit

Gigabyte R724OC/2GB/128 bit

Giá bán: 1,860,000 đ
Gigabyte N630/2GB/128 bit

Gigabyte N630/2GB/128 bit

Giá bán: 1,700,000 đ
Gigabyte 557D3/2GB/128 bit

Gigabyte 557D3/2GB/128 bit

Giá bán: 1,620,000 đ
Gigabyte N210/1GB/64 bit/DDR3

Gigabyte N210/1GB/64 bit/DDR3

Giá bán: 860,000 đ
Geforce Nvidia 9800GT/1GB/128 bit

Geforce Nvidia 9800GT/1GB/128 bit

Giá bán: 580,000 đ
^ Về đầu trang